Family_Id Name_Of_Head tot_score Panchayat_Name Village_Name
35721 Sultan Khan 17 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
32499 SARVARI DEVI 21 ALEHPUR CHURSHAN SUJIA
32498 KANJUM 18 ALEHPUR CHURSHAN SUJIA
32497 SHAMA PERVEEN 19 ALEHPUR CHURSHAN SUJIA
32496 HASRAT 8 ALEHPUR CHURSHAN SUJIA
32495 MUNNI BEGAM 20 ALEHPUR CHURSHAN SUJIA
32439 Asar ali 8 ALEHPUR CHURSHAN SUJAN
32159 Firad ali 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32156 Patmal 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32154 Suraj Ali 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32152 Dharvendra 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32141 Mantoli Ram 18 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32140 Arif Ali 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32139 Anvar Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32138 Mahaveer singh 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32135 Varish Ali 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32134 Kaliya 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32133 Lachari 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32131 Shankar Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32121 Asar Mo 17 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32120 Ahamad Shahid 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32119 Liyakat ali 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32117 Ekval Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32116 Sham sher 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32115 Pyare Lal 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32114 Salman khan 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32110 Sampati singh 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32108 Rajveer 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32107 Uadayveer singh 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32106 Savir Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32105 Babar khan 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32104 Evrar Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32103 Afroji 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32101 Jaypal singh 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32100 Rampal Singh 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32099 Kunwarpal singh 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32092 Ramveti 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32090 Karan singh 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32089 Ekval Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32088 Feeroj Khan 16 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32086 Sabuddin 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32081 Anoop Singh 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32072 Mohar singh 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32064 Chhote Lal 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32063 Pappu 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32062 Akhtar Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32061 Kamal singh 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32060 Kallu khan 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32059 Tahaseel Dar 18 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32056 Rajendra 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32050 Sum Sher 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32049 Dil Shad 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32048 Bhure khan 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32038 Jahid Ali 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32037 Pappu 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32035 Bajid Ali 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32034 Hafi Mo 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32032 Nef Mo 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32031 Kale khan 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32025 Pappu 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32015 Faruk 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32014 Suraj Pal 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32013 Chhote Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32009 Buddha 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32005 Tunia 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32003 Tara Singh 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32001 Badri 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
32000 Raman Lal 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31998 Manfgo 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31995 Endal Singh 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31993 Vijay singh 21 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31983 Mahendra Singh 20 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31980 Mangi 18 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31978 Chandra pal 18 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31977 Noor mo 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31974 Bundo 18 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31973 Faroji 17 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31970 Rajendra singh 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31969 Vijendra singh 19 ALEHPUR CHURSHAN NAGLA KALU
31965 Kude khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31962 Jabbar Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31959 Vishnu Kumar 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31958 Haneef Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31956 Javid Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31954 Raj Bahadur 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31952 Mahbub 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31951 Varkat Ali 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31950 Shokat Ali 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31946 Nasruddin 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31945 Raju 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31944 Ameer khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31943 Mo Kallu 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31942 Yakub Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31941 Naem Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31940 Chand Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31938 Rajeed Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31924 Jay singh 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31923 Pooran Singh 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31922 Bhagwati 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31921 Leela dhar 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31920 Sanehi Ram 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31918 Visambar Singh 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31916 Than Singh 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31909 Ameen Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31901 Sadhik Khan 12 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31899 Rafik Mo 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31898 Babar Khan 17 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31897 Lalla Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31896 Navi Muddin 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31894 Kundo Devi 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31892 Pappu khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31891 Dilshad 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31890 Ansar Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31889 Anvar khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31888 Tahir khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31886 Sakil Khan 17 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31885 Akil Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31884 Muveen khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31883 Sageer Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31882 Jabbar Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31881 Khan Mo 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31879 Shifayat khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31878 Jafuruddin 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31877 Nasib Singh 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31876 Asgar Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31874 Taif Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31872 Nimam Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31869 Ansar Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31867 Esmayal Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31866 Esrayal Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31865 Rajan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31861 Mojjam Khan 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31859 Riyaj Muhambad 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31857 Arsad Khan 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31856 Amjadd Khan 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31855 Moti Khan 17 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31854 Bobby khan 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31853 Eklash Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31848 Hamid Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31847 Munni Begam 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31846 Unish khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31845 Hasim Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31844 Najim Khan 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31843 Usuf Khan 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31842 Akhatar Ali3 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31839 Salimuddin 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31837 Nijamuddin 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31836 Kari Muddin 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31835 Surajudin 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31833 Shanti  Devi 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31832 Jameel Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31831 Maksud Ali 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31830 Hedar ali 17 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31829 Riyasat 12 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31825 Jafir Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31823 Bhuri 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31822 Maya Devi 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31821 Asif Ali 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31820 Ash Mo 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31819 Shan Mo 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31814 Mustak 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31813 Ballan singh 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31811 Mushbir Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31810 Erfan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31809 Ebrahim 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31799 Kallu khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31798 Kheroti 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31795 Eshak 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31794 Vitto 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31788 Jumayati Ali3 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31783 Edrish 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31782 Abid Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31776 Fuge Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31774 Kadar Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31772 Munna Khan 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31770 Mangal Singh 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31768 Fakir Khan 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31767 Kaliman 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31752 Noor muhambad 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31750 Prem shankar 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31747 Chhote Lal 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31743 Madhav singh 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31736 Akil Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31734 Harcharan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31719 Rajan Singh 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31713 Genda Lal 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31704 Roop Singh 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31696 Muveen Khan 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31695 Sansar Khan 14 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31694 Mustakeem+ 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31693 Leela Khan 15 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31692 Eltaf Ali 16 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31691 Raju Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31690 Mumtaj Ali 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31683 Ershad 18 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31682 Jabbar Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31671 Dalveer Singh 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31665 Saied khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31659 Ashok Kumar 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31641 Kosar 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31634 Mukesh Kumar 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31633 Ramesh 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31632 Jenuddin 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31626 Rambabu 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31625 Rambabu 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31624 Chov singh 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31623 Rajendra Singh 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31621 Bhagwan singh 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31620 Lakshaman 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31616 Maneesh Khan 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31615 Dilshad 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31614 Ensad 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31613 Edreesh 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31611 Bhonda Lal 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31610 Bhaiya 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31608 Fajun Rahaman 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31607 Naseem 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31600 Beni ram 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31594 Hamid Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31593 Bashir Khan 19 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31592 Endra Wati 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31591 Chhote Lal 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31587 Aneesha Vegam 17 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31586 Kanhi 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31585 Sham Suddin 21 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31584 Neer Khan 20 ALEHPUR CHURSHAN CHURSHEN
31538 Eslam khan 21 ALEHPUR CHURSHAN ALEHPUR
1992 Ishqali Khan 17 BAGHANA BAGHANA
1991 Gaphur Khan 20 BAGHANA BAGHANA
1989 Rasul Khan 12 BAGHANA BAGHANA
1988 Saddik Ahmad 21 BAGHANA BAGHANA
1985 Khillo Devi 18 BAGHANA BAGHANA
1984 Sattar Khan 18 BAGHANA BAGHANA
1982 Jalaluddin Khan 18 BAGHANA BAGHANA
1981 Rameswar 16 BAGHANA BAGHANA
1978 Sabu Lal 14 BAGHANA BAGHANA
1975 Tundi Lal 20 BAGHANA BAGHANA
1974 Munshi Lal 20 BAGHANA BAGHANA
1973 Budho Devi 19 BAGHANA BAGHANA
1969 Dharmveer Singh 17 BAGHANA BAGHANA
1968 Bhoodev 17 BAGHANA BAGHANA
1967 Amar Singh 18 BAGHANA BAGHANA
1965 Siyaram 17 BAGHANA BAGHANA
1963 Satya Prakash 16 BAGHANA BAGHANA
1959 Bhagvan Singh 20 BAGHANA BAGHANA
1953 Mayavati 16 BAGHANA BAGHANA
1949 Phajalmasi 13 BAGHANA BAGHANA
1904 Natthi Singh 20 BAGHANA BAGHANA
1879 Sachin 20 BAGHANA BAGHANA
1878 Vipin Kumar 18 BAGHANA BAGHANA
1871 Veerendra singh 21 BAGHANA BAGHANA
1854 Ram Swarup 17 BAGHANA BAGHANA
1843 Padam Singh 16 BAGHANA BAGHANA
1841 Man Singh 18 BAGHANA BAGHANA
1823 Yogesh Kumar 17 BAGHANA BAGHANA
1822 Deeman Singh 21 BAGHANA BAGHANA
1820 Suresh Chandra 19 BAGHANA BAGHANA
1817 Brajesh Kumar 21 BAGHANA BAGHANA
1813 Ram Niranjan 18 BAGHANA BAGHANA
1811 Om Prakash 20 BAGHANA BAGHANA
1810 Jugendra Singh 21 BAGHANA BAGHANA
1806 Ravi Kumar 20 BAGHANA BAGHANA
1801 Hamveer Singh 18 BAGHANA BAGHANA
1793 Vipin kumar 21 BAGHANA BAGHANA
36332 SHYAM BABU 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
36331 BALVEER 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
36330 GUDDI DEVI 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36329 VISHNU 17 BAGHRAIA BAGHRAIA
36328 RAJU 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36327 NARAYAN 17 BAGHRAIA BAGHRAIA
36326 MOOL CHAND 16 BAGHRAIA BAGHRAIA
36325 VEER PAL SINGH 14 BAGHRAIA BAGHRAIA
36324 SATYA VEER SINGH 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36323 RAMESHWAR 17 BAGHRAIA BAGHRAIA
36322 MANOHAR KUMAR 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36321 RAVENDRA SINGH 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36320 SUNIL KUMAR 19 BAGHRAIA BAGHRAIA
36319 LALA RAM 16 BAGHRAIA BAGHRAIA
36318 SATISH KUMAR 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36317 MUNESH KUMAR 19 BAGHRAIA BAGHRAIA
36316 RAJ KUMAR 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
36315 RAM SHANKER 19 BAGHRAIA BAGHRAIA
36314 KANHA SINGH 21 BAGHRAIA BAGHRAIA
36313 SOVRAN SINGH 15 BAGHRAIA BAGHRAIA
36312 URMILA 15 BAGHRAIA BAGHRAIA
36311 CHANDRA VEER 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
36310 SANJEEV KUMAR 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
36309 YATENDRA KUMAR 21 BAGHRAIA BAGHRAIA
36308 RAVENDRA KUMAR 16 BAGHRAIA BAGHRAIA
36307 YOGENDRA KUMAR 18 BAGHRAIA BAGHRAIA
36306 PRAKASH 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
36305 NAGENDRA 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
35731 Basanti Devi 20 BAGHRAIA BAGHRAIA
3004 Rajesh Kumar 15 BAHANPUR BAHANPUR
3001 Rampal singh 20 BAHANPUR BAHANPUR
2999 Ram Singh 11 BAHANPUR BAHANPUR
2993 Dharamveer singh 21 BAHANPUR BAHANPUR
2983 Prem Shankar 21 BAHANPUR BAHANPUR
2968 Devendra Singh 21 BAHANPUR BAHANPUR
2967 Jitendra Singh 20 BAHANPUR BAHANPUR
2966 Lajendra singh 20 BAHANPUR BAHANPUR
2950 Radhe Shyam 20 BAHANPUR BAHANPUR
2946 Rajwati 19 BAHANPUR BAHANPUR
2906 Veeresh kumar 12 BAHANPUR BAHANPUR
2905 karanveer singh 19 BAHANPUR BAHANPUR
2901 Lalta prasad 21 BAHANPUR BAHANPUR
2888 Narayan singh 20 BAHANPUR BAHANPUR
2885 Kalicharan 7 BAHANPUR BAHANPUR
2880 Sukh pal singh 17 BAHANPUR BAHANPUR
2879 Hari pal singh 18 BAHANPUR BAHANPUR
2872 Raheeman 19 BAHANPUR BAHANPUR
2869 Babu lal 21 BAHANPUR BAHANPUR
2864 Chand khan 21 BAHANPUR BAHANPUR
2857 Jalim singh 12 BAHANPUR BAHANPUR
2845 Pratap singh 18 BAHANPUR BAHANPUR
2803 Ram Khilari 19 BAHANPUR BAHANPUR
2802 Lado 15 BAHANPUR BAHANPUR
2801 Ram Das 20 BAHANPUR BAHANPUR
2800 Kumar Jee 21 BAHANPUR BAHANPUR
2790 Pappu 20 BAHANPUR BAHANPUR
2780 Bal kishan 20 BAHANPUR BAHANPUR
2769 Chandra Pal 21 BAHANPUR BAHANPUR
2768 Anar Devi 20 BAHANPUR BAHANPUR
2763 Sh.Balveer Singh 11 BAHANPUR BAHANPUR
2695 Mohar Singh 21 BAHANPUR BAHANPUR
2694 Sauddan Singh 20 BAHANPUR BAHANPUR
2693 Subhash Chand 21 BAHANPUR BAHANPUR
2692 Vijay Singh 18 BAHANPUR BAHANPUR
2691 Anguri Devi 21 BAHANPUR BAHANPUR
2689 Maya Devi 20 BAHANPUR BAHANPUR
2686 Raj Kumar 21 BAHANPUR BAHANPUR
2675 Ishak Moh. 8 BAHANPUR BAHANPUR
2673 Kamrudden Ali 17 BAHANPUR BAHANPUR
2672 Kiran Devi 12 BAHANPUR BAHANPUR
2671 Khiyali Ram 15 BAHANPUR BAHANPUR
2670 Sukh Devi 17 BAHANPUR BAHANPUR
2669 Ghamman Singh 18 BAHANPUR BAHANPUR
2668 Sarnam Singh 16 BAHANPUR BAHANPUR
2667 Maha Devi 19 BAHANPUR BAHANPUR
2666 OM Prakash 16 BAHANPUR BAHANPUR
2665 Suraj Pal 16 BAHANPUR BAHANPUR
2662 Veer Pal 15 BAHANPUR BAHANPUR
2661 Lokman 19 BAHANPUR BAHANPUR
2660 Ramveer Singh 17 BAHANPUR BAHANPUR
2659 Rashid Moh. 18 BAHANPUR BAHANPUR
2656 Ghanshyam 19 BAHANPUR BAHANPUR
2654 Urmila Devi 14 BAHANPUR BAHANPUR
2653 Nekse 19 BAHANPUR BAHANPUR
2648 Ram Sahay 15 BAHANPUR BAHANPUR
2641 Khushali 14 BAHANPUR BAHANPUR
2640 Hari Prashad 14 BAHANPUR BAHANPUR
2628 Jawahar 13 BAHANPUR BAHANPUR
2621 Suraj 21 BAHANPUR BAHANPUR
2620 Hari Pal Singh 20 BAHANPUR BAHANPUR
2616 Munna Lal 18 BAHANPUR BAHANPUR
2604 Ram Gopal 15 BAHANPUR BAHANPUR
2601 Meharbaan 20 BAHANPUR BAHANPUR
2597 Liladhar 21 BAHANPUR BAHANPUR
2577 Nrapendra Kumar 19 BAHANPUR BAHANPUR
3855 Ram singh 21 BARBANA NAGLA AHEER
3802 Ranveer Singh 15 BARBANA NAGLA AHEER
3758 Ramkali 19 BARBANA NAGLA AHEER
3754 Ram kishor 20 BARBANA NAGLA AHEER
3753 Netrapal 21 BARBANA NAGLA AHEER
3750 Tejpal 21 BARBANA NAGLA AHEER
3749 Nekse 21 BARBANA NAGLA AHEER
3683 Seetaram 19 BARBANA NAGLA AHEER
3680 Balveer singh 19 BARBANA NAGLA AHEER
3679 Rame 18 BARBANA NAGLA AHEER
3654 Maheepal 21 BARBANA NAGLA AHEER
3628 Sharda devi 18 BARBANA NAGLA AHEER
3617 Soran singh 21 BARBANA NAGLA AHEER
3610 Novat singh 19 BARBANA NAGLA AHEER
3527 Net singh 21 BARBANA MOTI
3506 Kishan lal 21 BARBANA MOTI
3319 Angad singh 21 BARBANA KUNDA
3252 Harendra Singh 18 BARBANA KUNDA
3251 Suraj Bhan 20 BARBANA KUNDA
3246 Jashoda devi 19 BARBANA BARBANA
3244 Irani 20 BARBANA BARBANA
3239 Totaram 16 BARBANA BARBANA
3228 Surendra  kumar 16 BARBANA BARBANA
3219 Ajuddiram 20 BARBANA BARBANA
3184 Ramlal 19 BARBANA BARBANA
3182 Chetram 19 BARBANA BARBANA
3178 Savar daas 20 BARBANA BARBANA
3174 Gyan singh 21 BARBANA BARBANA
3169 Gyan singh 19 BARBANA BARBANA
3166 Ramesh chandra 21 BARBANA BARBANA
3165 Rajendra pal 20 BARBANA BARBANA
3164 Chandan singh 21 BARBANA BARBANA
3162 Deevan singh 17 BARBANA BARBANA
3161 Hoti lal 19 BARBANA BARBANA
3155 Suresh chandra 21 BARBANA BARBANA
3153 Raghunath 21 BARBANA BARBANA
3152 Anvar khan 20 BARBANA BARBANA
3142 Babu khan 18 BARBANA BARBANA
3132 Kedari singh 18 BARBANA BARBANA
3131 Ajuddi 18 BARBANA BARBANA
3130 Rafeek 20 BARBANA BARBANA
3128 Narayan singh 20 BARBANA BARBANA
3123 Leeladhar 20 BARBANA BARBANA
3122 Yaadram 19 BARBANA BARBANA
3121 Vasheer khan 19 BARBANA BARBANA
3120 Aamir khan 21 BARBANA BARBANA
3118 Than singh 18 BARBANA BARBANA
3114 Jagdeesh 17 BARBANA BARBANA
3108 Kallu singh 20 BARBANA BARBANA
3104 Varfi devi 18 BARBANA BARBANA
4139 Balkishan 16 BAROLY BAROLY
30952 AJMERI KHAN 20 BERGAWAN BERGAWAN
30951 LIYAKAT ALI 21 BERGAWAN BERGAWAN
30949 JUNGALI 16 BERGAWAN BERGAWAN
4544 Gajraj singh 18 BERGAWAN BERGAWAN
4538 Narayan singh 15 BERGAWAN BERGAWAN
4534 Mahendra singh 21 BERGAWAN BERGAWAN
4532 Deep chandra 18 BERGAWAN BERGAWAN
4525 Sundariya 16 BERGAWAN BERGAWAN
4524 Chandra pal 17 BERGAWAN BERGAWAN
4520 Soran singh 18 BERGAWAN BERGAWAN
4514 Raj kumar 21 BERGAWAN BERGAWAN
4512 Bhoori singh 21 BERGAWAN BERGAWAN
4509 Raghuvar singh 17 BERGAWAN BERGAWAN
4508 Jasmant singh 18 BERGAWAN BERGAWAN
4507 Om prakash 16 BERGAWAN BERGAWAN
4506 Rameshwar dayal 21 BERGAWAN BERGAWAN
4504 Ramji lal 17 BERGAWAN BERGAWAN
4503 Dataram 15 BERGAWAN BERGAWAN
4501 Ram kaur 15 BERGAWAN BERGAWAN
4500 Haripal singh 17 BERGAWAN BERGAWAN
4499 Lal singh 18 BERGAWAN BERGAWAN
4497 Kishan pyari 19 BERGAWAN BERGAWAN
4496 Ram chandra 15 BERGAWAN BERGAWAN
4495 Podeena 20 BERGAWAN BERGAWAN
4493 Brijkishor 16 BERGAWAN BERGAWAN
4488 Pran devi 20 BERGAWAN BERGAWAN
4487 Durga prasad 20 BERGAWAN BERGAWAN
4479 Bhagawan devi 16 BERGAWAN BERGAWAN
4469 Kunmar pal singh 19 BERGAWAN BERGAWAN
4467 Bhagawan singh 16 BERGAWAN BERGAWAN
4466 Badami 20 BERGAWAN BERGAWAN
4459 Soran singh 19 BERGAWAN BERGAWAN
4449 Gulab singh 21 BERGAWAN BERGAWAN
4440 Rajpal singh 16 BERGAWAN BERGAWAN
4438 Khajan singh 21 BERGAWAN BERGAWAN
4432 Bachchu singh 21 BERGAWAN BERGAWAN
4402 Ved prakash 18 BERGAWAN BERGAWAN
4398 Bani singh 19 BERGAWAN BERGAWAN
4397 Indra pal singh 19 BERGAWAN BERGAWAN
4396 Jagdeesh prasad 16 BERGAWAN BERGAWAN
4394 Dwarika prasad 8 BERGAWAN BERGAWAN
4392 Bankey bihari 16 BERGAWAN BERGAWAN
4391 Krishna murari 21 BERGAWAN BERGAWAN
4390 Chiranji lal 21 BERGAWAN BERGAWAN
4385 Kishan lal 21 BERGAWAN BERGAWAN
4383 Ghan shyam singh 17 BERGAWAN BERGAWAN
4381 Teekaram 19 BERGAWAN BERGAWAN
4377 Sunahari lal 21 BERGAWAN BERGAWAN
4376 Prathavi singh 21 BERGAWAN BERGAWAN
4374 Mahendra pal sharma 19 BERGAWAN BERGAWAN
4373 Yaadram 20 BERGAWAN BERGAWAN
4372 Anar devi 16 BERGAWAN BERGAWAN
4370 Nekashi devi 20 BERGAWAN BERGAWAN
4363 Ram niwas 20 BERGAWAN BERGAWAN
4353 Sugreev singh 20 BERGAWAN BERGAWAN
4348 Rambeti 17 BERGAWAN BERGAWAN
4342 Rajendra singh 20 BERGAWAN BERGAWAN
4338 Bhu devi 19 BERGAWAN BERGAWAN
4332 Anaro devi 17 BERGAWAN BERGAWAN
4308 Shkuntla davi 18 BERGAWAN BERGAWAN
4307 Sukhram 15 BERGAWAN BERGAWAN
4304 Mormukut 19 BERGAWAN BERGAWAN
4296 Shrimati davi 16 BERGAWAN BERGAWAN
4275 Kiran davi 18 BERGAWAN BERGAWAN
4270 Sureshchandra 20 BERGAWAN BERGAWAN
4719 Son devi 19 BHADAMAI BHADAMAI
4694 Nathuram 20 BHADAMAI BHADAMAI
32964 RAGHU VEER 21 BHAGAU BAGHAU
32963 RAM CHARAN 21 BHAGAU BAGHAU
32961 SHELENDRA 18 BHAGAU SURAT PUR
32959 ROSHAN LAL 21 BHAGAU SURAT PUR
32958 KISHAN LAL 21 BHAGAU SURAT PUR
32926 SIYA RAM/CHETARAM 21 BHAGAU SURAT PUR
32769 CHIROJA DEVI 21 BHAGAU BAGHAU
32651 BOBY 21 BHAGAU BAGHAU
5084 Pram Shankar 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5083 Shripal singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5082 Vinod Kumar 17 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5078 Maheepal singh 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5076 Premwati Devi 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5075 Dharam Singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5074 Vijay Singh 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5073 Rajbahadur 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5068 Rajpal Singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5065 Jay Singh 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5054 Nem singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5053 Charan Singh 17 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5052 Man Singh 17 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5051 Prempal singh 15 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5050 Chhote Lal 12 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5049 Hukam Singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5047 Sukha Ram 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5046 Sulatan Singh 15 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5045 Ram Kishor 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5044 Nem Singh 15 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5043 Radha Charan 15 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5042 Rakesh Kumar 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5041 Pradeep 11 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5040 Kela devi 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5039 Totaram 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5037 Mahendra 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5036 Khacher Singh 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5033 Ashok Kumar 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5026 Munshi Lal 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5023 Rajveer Singh 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5022 Rameswar 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5019 Beeru 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5018 Vijaypal singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5017 Nemsingh 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5015 Shanti Swaroop 20 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5012 Chandrapal Singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5011 Lakhan singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5010 Kehari singh 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5009 Chandrpal singh 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5008 Sahab singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
5006 Mukesh Kumar 16 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
4997 Prabhu dyal 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
4972 Mool Chandra 19 BHO GAO NAGLA JAYASH NAGLA JAYASH
4967 Umesh Kumar 15 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4964 Satya Bhan 16 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4963 Tota Ram 12 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4962 Misri Lal 11 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4961 Sewati Ram 10 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4960 Lalaram 16 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4959 Lalman 10 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4958 Radhe Shyam 11 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4956 Ramjee Lal 10 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4955 DeviRam 12 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4954 Dal Chandra 10 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4943 Bhagwan devi 21 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4941 Leelawati 20 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4940 Amar Singh 17 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4939 Om Prakash 10 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4938 Shelendra Kumar 19 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4906 Avaneesh Kumar 19 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4903 Rampal singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4899 Jaypal singh 20 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4889 Rambabu 17 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4888 Nannumal 14 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4887 Hansh Raj 21 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4884 Mahesh 16 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4881 Hundi Lal 15 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4879 Kalicharan 18 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4851 Satendra Kumar 18 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4849 Bhesham Singh 16 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4848 Om Prakash 19 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4846 Amar singh 19 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4841 Netrpal 16 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4830 Abdulla 13 BHO GAO NAGLA JAYASH MITAN PUR
4826 Ramwati 18 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4810 Vidhya Ram 20 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4808 Har Prashad 14 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4797 Niranjan 21 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4795 Chandrapal 12 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4793 Kanhi Lal 20 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4789 Ramveer singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4785 Fool Singh 21 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4784 Kumarpal singh 20 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4783 Satyapal singh 16 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4782 Mohan Singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4780 Patham singh 18 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4779 Rampal singh 12 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4777 Suraj Pal 18 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4776 Jagdeesh 14 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4774 Betha ram 21 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
4771 Munna Lal 21 BHO GAO NAGLA JAYASH BHO GAO
30961 DALCHANDRA 19 BHOPATPUR BHOPAT PUR
30955 KORU 16 BHOPATPUR BHOPAT PUR
30954 VINOD 20 BHOPATPUR BHOPAT PUR
30953 RAM BETI 19 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5387 Sonpal Singh 20 BHOPATPUR PUVENA
5386 Pavan Kumar 20 BHOPATPUR PUVENA
5228 Mahendra Singh 18 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5225 Sonpal singh 15 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5202 Ramgopal Singh 16 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5201 Kamala 16 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5200 Sher Singh 20 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5199 Vinod Kumar 21 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5198 Ratan Lal 21 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5191 Chhida Singh 20 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5187 Viddhi 17 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5182 Charan Singh 20 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5143 Bachu Singh 17 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5142 Jalamuddin 17 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5140 Murari Lal 20 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5136 Sateesh Kumar 18 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5119 Chandra Pal Singh 17 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5117 Kanchan Singh 16 BHOPATPUR BHOPAT PUR
5104 Kalicharan 15 BHOPATPUR AHARIA NAGLA
36360 Pratap singh 21 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
36358 Vikram Singh 19 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
36354 Veerandra 21 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
36352 Sri Krishan 21 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
36349 Sonia 21 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
36347 Daya Shankar 21 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
36346 Mukesh 18 BIDHIPUR SHERPUR SHERPUR
31302 KAMLESH 21 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
31300 PUSHPA DEVI 21 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
5546 Pramod Kuamr 20 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
5545 Prem Singh 20 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
5544 Subhash Kumar 20 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
5517 Shri Krashan 21 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
5508 Bhuri Singh 20 BIDHIPUR SHERPUR BIDHIPUR
5995 Deva devi 12 BONAI BONAI
5964 Vijaypal 18 BONAI BONAI
5963 Om prakash 13 BONAI BONAI
5960 Leelawati 15 BONAI BONAI
5947 Kalawati 11 BONAI BONAI
5883 Jaypal singh 18 BONAI BONAI
5879 Gulab singh 16 BONAI BONAI
5875 Santosh kumar 21 BONAI BONAI
5782 Pappu 15 BONAI BONAI
5770 Hundi lal 21 BONAI BONAI
5769 Ramveer 14 BONAI BONAI
5768 Neeraj 21 BONAI BONAI
5767 Rajesh 13 BONAI BONAI
5766 Vinod 15 BONAI BONAI
5765 Yateesh chandra 19 BONAI BONAI
5763 Yaadram 17 BONAI BONAI
5762 Mohan lal 19 BONAI BONAI
5759 Maha devi 16 BONAI BONAI
5758 Yaadram 15 BONAI BONAI
5757 Basant lal 11 BONAI BONAI
5756 Phool singh 17 BONAI BONAI
5755 Chhotu 20 BONAI BONAI
5754 Chandra pal 15 BONAI BONAI
5753 Genda lal 12 BONAI BONAI
30970 PAPPU 15 CHAND GARHI CHAND GARHI
30969 KUMRAJI 17 CHAND GARHI CHAND GARHI
30967 BAHADUR KHAN 15 CHAND GARHI CHAND GARHI
30966 JAYPAL SINGH 20 CHAND GARHI CHAND GARHI
30965 GIRRAJ SINGH 18 CHAND GARHI CHAND GARHI
26491 Chhote Lal 20 CHAND GARHI CHAND GARHI
36391 angoori Devi 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
36389 Minesh Kumar 18 CHINTAPUR BADAN DABORA
30908 RAJU 20 CHINTAPUR BADAN TRILOKPUR
30907 SWARSATI DEVI 21 CHINTAPUR BADAN TRILOKPUR
30906 VIDHA DEVI 19 CHINTAPUR BADAN TRILOKPUR
30905 SHRVATI 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30904 MAHVEER 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30903 TEJPAL 21 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30902 BIHAREE 17 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30901 HABIB KHAN 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30900 POP SINGH 19 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30899 RAMBABU 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30898 RASID KHAN 18 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30897 RAJJAK MOHAMMAD 17 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30896 OM PRAKASH 21 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30895 JAFRUDEEN 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
30894 GAYA PRASHAD 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
30893 BALI MOH. 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
30892 SHAVVEER KHAN 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
30891 THAN SINGH 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
30885 RAJ KUMARI 20 CHINTAPUR BADAN CHINTAPUR BADAN
30883 SARFRAJ 20 CHINTAPUR BADAN CHINTAPUR BADAN
6366 Vil khan 21 CHINTAPUR BADAN TRILOKPUR
6363 Savuddin 21 CHINTAPUR BADAN TRILOKPUR
6360 Latturi 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
6274 Pappu 20 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
6254 Hari Mohan] 21 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
6226 Phaimuddin 21 CHINTAPUR BADAN RUDRAPUR
6199 Ram Pal 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
6193 Umek 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
6190 Nura Khan 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
6185 Bajan Khan 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
6184 Prem Chndra 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
6177 Ramjee lal 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
6176 Murari Lal 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
6175 Ram khalari 19 CHINTAPUR BADAN DABORA
6170 Lala Ram 19 CHINTAPUR BADAN DABORA
6169 Swan Lal 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
6168 Veer  Pal 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
6158 Khanchan Singh 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
6139 Prem Chadra 20 CHINTAPUR BADAN DABORA
6137 Hoti Singh 21 CHINTAPUR BADAN DABORA
6085 Ajmeri 20 CHINTAPUR BADAN CHINTAPUR BADAN
6037 Aanandi 20 CHINTAPUR BADAN CHINTAPUR BADAN
36374 Suresh 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30978 JUGDEESH 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30977 MUKESH 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30976 SURENDRA 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30975 PAVAN 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30974 MAHARANI 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30973 SUKHIYA 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
30972 KALI CHARAN 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6810 Samundri Devi 16 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6808 Katori Devi 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6796 Kaptan Singh 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6795 Puniya Devi 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6782 Smt.Moji 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6781 Raj Kumar 16 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6780 Ram Charan 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6778 Munni Devi 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6776 Heera Lal 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6775 Raju 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6774 Sukh Devi 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6773 Mohan Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6771 Rama Shankar 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6770 Bihari lal 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6768 Kusuma devi 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6767 Nahar Singh 14 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6766 Rumal Singh 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6763 Ranjee Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6759 Yadram 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6758 Babu lal 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6757 Lokman singh 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6756 Amar singh 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6752 Summer Singh 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6750 Panna Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6748 Rup singh 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6747 Girraj singh 13 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6739 Kamla Devi 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6737 Mahendra Kumar 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6736 Mitthan Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6735 Bhagvan Das 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6734 Pancham Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6730 Jeetendra Kumar 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6729 Hari Pyari 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6728 Mohan lal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6726 Bahadur Singh 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6725 Jagdish Prasad 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6723 Pappu singh 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6722 Ram Singh 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6721 Ram Prakash 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6713 Babu Lal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6711 Narottam Singh 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6709 Bhagvati Prasad 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6705 Binni Devi 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6699 Kishori devi 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6694 Chhote Lal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6693 Lila Vati 13 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6691 Ramkali 12 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6690 Ramesh Chandra 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6687 Vinod Kumar 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6686 Bhagvan das 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6685 Vimla Devi 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6683 Prabhu Dayal 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6682 Kamla devi 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6678 Ashadevi 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6677 Chhote lal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6676 Pramod Kumar 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6675 Mukesh Kumar 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6674 Maharaja Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6673 Summer Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6669 Bangali Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6667 Guddi 14 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6664 Bhagat Singh 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6663 Megh Singh 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6662 Ranveer singh 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6661 Ram Vati 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6659 Hodiya Singh 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6657 Shanti Devi 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6656 Bhagvati Devi 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6655 Ganpati Singh 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6654 Sohan lal 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6653 Natthi Lal 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6650 Prem Chand 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6649 Ram khalari 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6648 Nandram 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6647 Kanheya Lal 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6646 Kasturi Devi 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6645 Keshav Dev 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6644 Ramje Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6643 Manohar lal 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6642 Om prakash 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6641 Bhagvati Prasad 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6640 Atar Singh 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6639 Janki Prasad 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6638 Kishana devi 13 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6637 Rameswar 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6635 Prem Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6633 Budhsen 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6632 Ramkali 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6631 Kali Charan 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6630 Raju 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6629 Ram Kimar 12 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6627 Deepak kumar 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6626 Chandan Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6625 Chob Singh 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6624 Vijay pal 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6623 Udal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6621 Keshav Dev 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6620 Ram Prasad 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6619 Khet Pal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6617 Geeta Devi 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6614 Banshi Dhar 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6613 Munna Lal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6610 Ramveer 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6609 Sushil Kumar 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6605 Mahaveer 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6597 Sumitra 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6595 Lakshman 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6592 Sushila 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6591 Hukma Singh 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6589 Suresh Chandra 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6587 Devki 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6586 Sohan Lal 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6585 Devi Ram 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6584 Peetambar 12 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6583 Uday Singh 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6581 Ram Ratan 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6580 Ram Nivas 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6577 Prem Vati 11 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6575 Radhey Lal 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6574 Gudda 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6573 Kamal singh 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6571 Charan singh 7 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6569 Nirottam 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6558 Kali Charan 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6556 Shanti Swarup 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6555 Prem Chandra 20 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6551 Kanheya lal 16 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6549 Vijay Pal 16 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6548 Nannu Mal 15 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6547 Manik Chandra 12 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6546 Govardhan 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6545 Vikram Singh 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6544 Ram Pal Singh 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6543 Prem Pal Singh 13 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6519 Yogesh 13 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6518 Shohan Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6511 Jagdish Prakash Sharma 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6510 Shankar Lal Sharma 12 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6507 Mool Chandra 19 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6506 Jagdish Upadhey 18 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6505 Ram Gopal 17 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6502 Prem Veti 8 DADANPUR DHAKPURA DHAKPURA
6466 Lakhan Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6432 Om Prakash 20 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6427 Veer Singh 19 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6426 Munni Lal 16 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6425 Devi Singh 20 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6422 Bakelal 19 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6421 Ram chandra 20 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6419 Vinod 17 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6416 Ratan Singh 16 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6411 Vijendra 19 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
6409 Sunehari Lal 21 DADANPUR DHAKPURA DADANPUR
31170 VISHNU MITRA 16 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27378 Chhotelal 17 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27365 Banwari lal 18 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27344 Om prakash 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27332 Kaliyan singh 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27321 Ganeshi lal 16 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27257 Veerendra singh 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27220 Ram swaroop 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27216 Agim purush 15 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27208 Smt.Chandrawati 16 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27197 Shri Aajad singh 19 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27152 Mul chandra Saigar 18 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27118 Lal singh 19 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27034 Ameerbano 16 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
27031 Jafarudden khan 20 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26978 Shankar lal 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26976 Ram beti 17 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26966 Bhoori devi 20 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26958 Shri Ramesh chandra 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26940 Ishawari prasad 20 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26928 Vimla devi 14 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26847 Premwati 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26780 Shri Sukhram singh 21 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26765 Jagdeesh prasad 19 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26760 Gyanendra 18 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26755 Shri laxmi narayan 20 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
26751 Kamlesh kumari 20 DEVI NAGAR DEVI NAGAR
31254 JUGJEEVAN 19 EHAN EHAN
31253 TEJ SINGH 19 EHAN EHAN
31252 SAUMAT 19 EHAN EHAN
31251 SHANKER 19 EHAN EHAN
7003 Jodhpal singh 14 EHAN EHAN
6898  Amar Singh 8 EHAN EHAN
31171 MUKESH 17 GANGOLI GANGOLI
8067 Anil kumar 20 GANGOLI GANGOLI
8064 Stypal 20 GANGOLI GANGOLI
8057 Dharmvir 20 GANGOLI GANGOLI
7935 Rajpal singh 21 GANGOLI GANGOLI
7934 Mina devi 19 GANGOLI GANGOLI
7923 Anara devi 12 GANGOLI GANGOLI
7922 Ratn devi 16 GANGOLI GANGOLI
7910 Nathuram 20 GANGOLI GANGOLI
7909 Herpyari devi 19 GANGOLI GANGOLI
7908 Shashipal 20 GANGOLI GANGOLI
7907 Gangashri 21 GANGOLI GANGOLI
7906 Kalichran 16 GANGOLI GANGOLI
7905 Khachermal 15 GANGOLI GANGOLI
7903 Nijam khan 16 GANGOLI GANGOLI
7902 Navab khan 21 GANGOLI GANGOLI
7901 Nanne khan 19 GANGOLI GANGOLI
7900 Pappu 21 GANGOLI GANGOLI
7899 Shivsnkar 19 GANGOLI GANGOLI
7898 Giraj 21 GANGOLI GANGOLI
7897 Ramcharn 21 GANGOLI GANGOLI
7894 Sooraj mukhi 19 GANGOLI GANGOLI
7849 bhikharidas 14 GANGOLI GANGOLI
7847 Lal singh 18 GANGOLI GANGOLI
7846 Sulevir singh 19 GANGOLI GANGOLI
7844 Nobat singh 17 GANGOLI GANGOLI
7843 Sopiram 21 GANGOLI GANGOLI
7842 Gopiram 19 GANGOLI GANGOLI
7841 Kalicharn 21 GANGOLI GANGOLI
7814 Vedpal 21 GANGOLI GANGOLI
7812 Rukampa; 19 GANGOLI GANGOLI
7810 Bhullan 21 GANGOLI GANGOLI
7809 Shanti devi 21 GANGOLI GANGOLI
7775 Raghuvir1 21 GANGOLI GANGOLI
7770 harisnkar 14 GANGOLI GANGOLI
26270 Fajul Rahman 21 GARHI PATTI BANARSI GARHI PATTI BANARSI
31198 HAFIJ KHAN 13 GARI BALNA GARI BALNA
31193 JUGENDRA 21 GARI BALNA GARI BALNA
31192 TUIYA MAHAVEER 16 GARI BALNA GARI BALNA
31191 BALLO 16 GARI BALNA GARI BALNA
8479 Mahesh 20 GARI BALNA GARI BALNA
8478 Jaudayal singh 21 GARI BALNA GARI BALNA
8472 Basdev 20 GARI BALNA GARI BALNA
8426 Udayveer 17 GARI BALNA GARI BALNA
8425 Kiran devi 17 GARI BALNA GARI BALNA
8406 Devendra singh 19 GARI BALNA GARI BALNA
8402 Pratap singh 20 GARI BALNA GARI BALNA
30932 DHARMENDRA 19 GARI DHARU GARI DHARU
30931 MUKAR BIHARI 20 GARI DHARU GARI DHARU
30927 SHIN CHARAN 20 GARI DHARU GARI DHARU
30926 RAM PRASHAD 20 GARI DHARU GARI DHARU
30925 YOGENDRA 18 GARI DHARU GARI DHARU
30924 MUKESH 21 GARI DHARU GARI DHARU
30923 MUNNI BEGAM 21 GARI DHARU GARI DHARU
30921 CHANDRA PAL 18 GARI DHARU GARI DHARU
8141 Pappu Singh 18 GARI DHARU GARI DHARU
8129 Itwari 21 GARI DHARU GARI DHARU
31172 RAJ KUMAR 19 GIJROLY GIJROLY
9048 Vinod 19 GIJROLY GIJROLY
9046 Lakhmani Prasad 20 GIJROLY GIJROLY
9037 Raj Bahadur 19 GIJROLY GIJROLY
9032 Jaudhram 17 GIJROLY GIJROLY
9028 Gange Prasad 21 GIJROLY GIJROLY
9023 Talevar 21 GIJROLY GIJROLY
8951 Man Singh 20 GIJROLY GIJROLY
8949 Shyam Sundar 19 GIJROLY GIJROLY
8948 Jai Prakash 8 GIJROLY GIJROLY
8947 Ramesh Chandra 11 GIJROLY GIJROLY
8943 Mahendra Singh 20 GIJROLY GIJROLY
8930 Lakshmi Chandra 18 GIJROLY GIJROLY
8928 Har Prasad 19 GIJROLY GIJROLY
8925 Rajesh 21 GIJROLY GIJROLY
8919 Babu Lal 21 GIJROLY GIJROLY
8915 Sondevi 16 GIJROLY GIJROLY
8911 Rajaram 18 GIJROLY GIJROLY
8908 Gopal 18 GIJROLY GIJROLY
8905 Angoori Devi 13 GIJROLY GIJROLY
8895 Kala Vati 16 GIJROLY GIJROLY
8882 Karan Singh 15 GIJROLY GIJROLY
8881 Sorvan Singh 19 GIJROLY GIJROLY
8879 Parvina 19 GIJROLY GIJROLY
8874 Bhoodev Prasad 20 GIJROLY GIJROLY
8855 Manoj Kumar 14 GIJROLY GIJROLY
8841 Chandra Pal 20 GIJROLY GIJROLY
8839 Pappu Singh 20 GIJROLY GIJROLY
8830 Munni devi 15 GIJROLY GIJROLY
8820 Anar Devi 19 GIJROLY GIJROLY
8819 Devi Singh 15 GIJROLY GIJROLY
8816 Boby 19 GIJROLY GIJROLY
8813 Rajendra 21 GIJROLY GIJROLY
8811 Bhgvan Singh 21 GIJROLY GIJROLY
8810 Mahaveer 15 GIJROLY GIJROLY
8807 Munshi Lal 16 GIJROLY GIJROLY
8791 Lakshman Singh 21 GIJROLY GIJROLY
8789 Babu Lal 20 GIJROLY GIJROLY
8788 Kishan lal 8 GIJROLY GIJROLY
8773 Beby 15 GIJROLY GIJROLY
8770 Rajani 19 GIJROLY GIJROLY
8750 Girraj Singh 20 GIJROLY GIJROLY
8704 Pooran Singh 12 GIJROLY GIJROLY
8700 Om Vati 17 GIJROLY GIJROLY
8698 Rajanal 20 GIJROLY GIJROLY
8693 Kapoori Devi 20 GIJROLY GIJROLY
8688 Raj Pal 21 GIJROLY GIJROLY
8673 Bheemsen 20 GIJROLY GIJROLY
8657 Todiram 21 GIJROLY GIJROLY
8649 Ram kishan 16 GIJROLY GIJROLY
8648 Mithulal 14 GIJROLY GIJROLY
8646 Siv kumar 19 GIJROLY GIJROLY
8639 Maya devi 13 GIJROLY GIJROLY
8621 Munnalal 13 GIJROLY GIJROLY
33235 Laturi singh 20 GWARUKALAN GARI DUHARI
33219 Jayvanti 20 GWARUKALAN GARI DUHARI
33147 Dojiram 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33145 Ramvati 20 GWARUKALAN GWARUKALAN
33143 Masicharan 16 GWARUKALAN GWARUKALAN
33141 Bhagvan singh 19 GWARUKALAN GWARUKALAN
33136 Jivan lal 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33134 Omprkash 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33133 SRipal 19 GWARUKALAN GWARUKALAN
33125 Sarnam singh 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33117 Sunita 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33110 Sonpal 19 GWARUKALAN GWARUKALAN
33107 Bhart singh 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33098 Sheela devi 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33089  Dinesh kumar 20 GWARUKALAN GWARUKALAN
33067 Pavitra devi 18 GWARUKALAN GWARUKALAN
33065 Rajnlal 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33050 Bharat singh 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33024 Hanif khan 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33020 BVhavar pal sharma 18 GWARUKALAN GWARUKALAN
33013 Shyamlal 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33012 Ganga prasad 20 GWARUKALAN GWARUKALAN
33011 Raghuvir singh 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
33003 Ramesh chandr 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
32993 Dinesh chandr 20 GWARUKALAN GWARUKALAN
32969 Talevar 21 GWARUKALAN GWARUKALAN
36376 Gopal singh 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34189 Mahaveer 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34187 Ramveer 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34186 Sonpal 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34184 Gangasaran 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34183 Bani singh 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34182 Bhuri singh 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34181 Budh sen 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34180 Hotilal 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34178 Kishori lal 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34176 Chokhelal 19 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34175 Prempal 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34173 Sonpal 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34172 Raghuvar dayal 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34171 Nannumal 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34167 Nannumal 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34166 Mahesh chandra 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34165 Bablu 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34164 Jagan singh 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34161 Kalicharan 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34160 Maan singh 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34156 Leeladhar 19 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34155 Munnalal 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34144 Nekse ram 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34143 Chov singh 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34142 Gori shankar 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34141 Bankey lal 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34140 Fateh singh 11 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34139 Maniram 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34138 Sanjay 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34136 Damodar 18 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34135 Nirottam 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34134 Urmila devi 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34133 Totaram 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34131 Jay prakash 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34130 Tejpal 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34128 Dasiram 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34126 Bhuri singh 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34125 Hori lal 11 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34124 Shankarlal 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34121 Jagdeesh 19 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34120 Chandrapal 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34117 Santosh 10 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34116 Bablu 18 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34115 Anju 19 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34112 Sannumal 10 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34111 Bhagvati prasad 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34110 Mulchandra 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34109 Shri chandra 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34107 Heeralal 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34105 Ram kishor 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34104 Girraj 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34103 Chhatrapal 18 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34102 Somwati 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34101 Mukesh chandra 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34100 Daujiram 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34099 Viptiram 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34097 Bhojraj 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34096 Parsadi 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34095 Ganga ram 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34091 Madan lal 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34087 Ramrup 8 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34086 Babulal 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34085 Peetam singh 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34083 Mahaveer singh 18 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34080 Veerendra 20 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34077 Raghuveer 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34076 Jangaliram 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34075 Sonpal 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34074 Ashok kumar 20 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34073 Tarachandra 16 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34071 Omprakash 6 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34070 Pappu 13 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34069 Nanneram 19 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34067 Vimla devi 21 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34066 Hari shankar 20 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34065 Vantu 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34064 Bablu 20 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34061 Bhagwati prasad 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34060 Mohan lal 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34059 Radharaman 20 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34058 Laxmi 7 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34057 Niranjan 17 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34056 Neelu 18 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34055 Ishwari prasad 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34054 Mukesh 14 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34053 Chandra shekhar 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34052 Mahaveer 19 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34051 Mathura prasad 11 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34050 Shyamveer 18 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34049 Rameshwar 15 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34048 Kareen khan 12 HATHRAS DEHAT SURANGPURA
34047 Ramesh 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34046 Radhe Shyam 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34045 Mahesh 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34044 Ram swarup 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34042 Lekharaj 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34041 MunniLal 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34040 Suraj Pal 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34039 Braj Lal 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34038 Kiran devi 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34037 Suneel 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34034 Laun Shri 10 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34032 Kali Charan 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34031 Banti 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34030 Rajan Lal 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34029 Jeevan lal 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34028 Narayan Singh 18 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34027 Maheepal 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34026 Karan Singh 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34022 Kishan Lal 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34020 Naurangi lal 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34013 Ram wati 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34012 Jagveer 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34011 Medh  Singh 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34010 Gaya  Shankar 12 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34009 Saunveer 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34008 Girraj Kishaur 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34007 Veer Pal 18 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34005 Nathi Lal 12 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34004 Manik Chandra 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34003 Munna Lal 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34002 Chunni Lal 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
34000 Dharamendra  Kumar 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33999 Arajun Singh 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33998 Seeyaram 6 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33997 Santosh Kumar 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33996 Bachhu singh 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33995 Chankala 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33994 kalawati 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33993 Ashok Kumar 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33991 Parsuram 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33990 Amara singh 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33989 Gangaram 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33988 Harpal 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33986 Sunahari Lal 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33985 Jay pal 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33984 Mahesh chandra 18 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33967 Shelendra 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33961 Saidadan 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33960 Kalawati 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33958 Daudayal 10 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33952 Ram nivas 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33946 Jagdeesh 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33943 Shri ram 18 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33942 Bhura 12 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33941 Kailash 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33940 Premchandra 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33939 Mahendra singh 12 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33926 Premchandra 6 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33924 Khajan singh 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33923 Maharaj singh 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33922 Suresh chandra 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33921 Kalicharan 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33918 Puran singh 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33917 Anjuri 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33915 Raj pal 12 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33913 Kaxmi narayan 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33912 Jagdeeshj 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33909 Beeri singh 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33908 Man singh 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33906 Banvari lal 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33905 Nekase Ram 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33903 Pappu  singh 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33902 Ashok Kumar 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33899 Hari shankar 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33897 Ram Kishan 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33895 Prem wati 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33893 Jayanti Prasad 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33892 Kali charan 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33891 Puran singh 16 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33890 Amar singh 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33889 Rakesh 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33875 Premchandra 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33874 Kalicharan 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33871 Suraj Pal 18 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33870 Binnami 14 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33869 Traloki 18 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33868 Prem singh 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33865 Ramnath 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33862 Ranveer Singh 21 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33859 Kalawati devi 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33858 Prem chandra 20 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33856 Sauran Singh 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33854 Suraj pal 19 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33849 Om Prakash 17 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33848 Laskhaman 13 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33846 Nannumal 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33845 Ram Babu 15 HATHRAS DEHAT NAYA BANSH
33785 Shankar lal 21 HATHRAS DEHAT NAGLA RANI
33756 Nem singh 16 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33753 Babulal 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33752 Seeyaram 11 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33751 Vijay pal 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33745 Ramesh 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33744 Lal Singh 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33743 Kali Charan 18 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33742 Hari Singh 12 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33741 Mul Chandra 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33740 Nirottam 19 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33739 Mukanti lal 18 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33735 Mavasi Ram 21 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33733 Sethi 13 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33732 Harveer 15 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33730 Asharphi devi 11 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33729 Lalbahadur 13 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33725 Chandan singh 10 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33719 Bhup singh 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33718 Bhudevi 12 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33710 Prem singh 19 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33709 Bhudev 21 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33703 Bhuri Singh 12 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33693 Bhuri Singh 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33688 Ram babu 19 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33687 Heera Lal 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33683 Gangaram 15 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33682 Saunpal 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33681 Har Prasad 20 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33679 Summer Singh 8 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33678 Prasadi lal 13 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33677 Niranjan 15 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33674 Mangal Singh 10 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33660 Hubb Lal 12 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33654 Jashram 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33651 Paukhraj 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33646 Nathu ram 18 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33643 Rajendra 15 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33641 Mekh Singh 14 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33640 Beeri Singh 18 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33635 Hukam singh 16 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33628 Tarachandra 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33617 Saudan Singh 18 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33616 Shiv Singh 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33615 Ram lal 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33610 Jagdeesh 16 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33600 Mauhan Lal 8 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33599 Raj Bala 16 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33595 Sundar Lal 15 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33593 Beeri Singh 16 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33591 Khajan Devi 11 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33585 Netra pal 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33581 Rakesh ] 17 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33580 Gaya Prasad 20 HATHRAS DEHAT NAGLA CHOBE
33348 Sundar Lal 20 HATHRAS DEHAT KALIYAN PUR
33290 Majeed Khan 17 HATHRAS DEHAT JOGIPURA
31000 GANGA SINGH 21 HAZIPUR RADAWALI
30999 RAMVEER 21 HAZIPUR RADAWALI
30998 GIRRAJ 18 HAZIPUR RADAWALI
30997 BHEEKAM SINGH 21 HAZIPUR RADAWALI
30996 HARI SINGH 20 HAZIPUR RADAWALI
30995 DORI LAL 21 HAZIPUR RADAWALI
30994 RAMPAL 18 HAZIPUR RADAWALI
30993 CHORAMAN 20 HAZIPUR RADAWALI
30992 BHEEM SINGH 21 HAZIPUR RADAWALI
30991 MAHENDRA 21 HAZIPUR RADAWALI
30990 RAMGOPAL 20 HAZIPUR RADAWALI
30989 NANDKISHOR 19 HAZIPUR RADAWALI
30988 MANOJ KUMAR 18 HAZIPUR RADAWALI
30985 BABU LAL 18 HAZIPUR RADAWALI
30984 BABU LAL 21 HAZIPUR RADAWALI
30983 LAKSHMAN SINGH 19 HAZIPUR RADAWALI
30982 INDRA PAL 21 HAZIPUR RADAWALI
30981 MOHAN LAL 20 HAZIPUR RADAWALI
30980 MUNNEE DEVI 16 HAZIPUR RADAWALI
30979 PALEE 18 HAZIPUR RADAWALI
10671 Kanhya Lal 18 HAZIPUR RADAWALI
10670 Balveer Singh 18 HAZIPUR RADAWALI
10664 Shanti Devi 21 HAZIPUR RADAWALI
10542 Khem singh 20 HAZIPUR HAZIPUR
10540 Kasturi 21 HAZIPUR HAZIPUR
10510 Kelashi 10 HAZIPUR HAZIPUR
10457 Bhagvan singh 14 HAZIPUR HAZIPUR
10416 Devdas 19 HAZIPUR HAZIPUR
10407 Kalekhan 14 HAZIPUR HAZIPUR
10406 Babu khan 16 HAZIPUR HAZIPUR
10405 Nur mohammad 18 HAZIPUR HAZIPUR
10404 Niyaj 16 HAZIPUR HAZIPUR
10403 Janmohammad 16 HAZIPUR HAZIPUR
10402 LalMohammad 12 HAZIPUR HAZIPUR
10401 Reshmahammad 13 HAZIPUR HAZIPUR
10399 Lalaram 15 HAZIPUR HAZIPUR
10398 Rafik Mohammad 15 HAZIPUR HAZIPUR
10397 Bhori khan 19 HAZIPUR HAZIPUR
10396 Simmu khan 14 HAZIPUR HAZIPUR
10393 Umesh 20 HAZIPUR HAZIPUR
10392 Nathu 8 HAZIPUR HAZIPUR
10382 Charan singh 21 HAZIPUR HAZIPUR
10381 Kali charan 16 HAZIPUR HAZIPUR
10380 Kallyan singh 17 HAZIPUR HAZIPUR
10379 Harbheji 17 HAZIPUR HAZIPUR
10375 Babu lal 20 HAZIPUR HAZIPUR
10373 Kishan lal 13 HAZIPUR HAZIPUR
10371 Pannalal 19 HAZIPUR HAZIPUR
10370 Sahnti davi 20 HAZIPUR HAZIPUR
10369 Pramod 16 HAZIPUR HAZIPUR
10367 Vijaypal 13 HAZIPUR HAZIPUR
10366 Nannumal 18 HAZIPUR HAZIPUR
10365 Ashok 21 HAZIPUR HAZIPUR
10363 Basantu 19 HAZIPUR HAZIPUR
10361 Ramkali 16 HAZIPUR HAZIPUR
10360 Indrapal 20 HAZIPUR HAZIPUR
10359 Kasturi 20 HAZIPUR HAZIPUR
10358 Balvant 12 HAZIPUR HAZIPUR
10357 Mohanlal 19 HAZIPUR HAZIPUR
10356 Hiralal 17 HAZIPUR HAZIPUR
10355 Bhupendra 20 HAZIPUR HAZIPUR
10354 Banvarilal 20 HAZIPUR HAZIPUR
10353 Shyamvir 20 HAZIPUR HAZIPUR
10351 Nannumal 19 HAZIPUR HAZIPUR
10349 RAkesh 15 HAZIPUR HAZIPUR
10348 Shiv singh 20 HAZIPUR HAZIPUR
10346 Omprakash 20 HAZIPUR HAZIPUR
10345 Shankarlal 13 HAZIPUR HAZIPUR
10344 Jogendra 16 HAZIPUR HAZIPUR
10336 Jayprakash 16 HAZIPUR HAZIPUR
30910 NARENDRA 19 JAFARABAD JAFARABAD
30909 RUMALI DEVI 20 JAFARABAD JAFARABAD
10906 Hari singh 19 JAFARABAD JAFARABAD
10897 Pramod kumar 19 JAFARABAD JAFARABAD
10880 Bhagawati prasad 17 JAFARABAD JAFARABAD
10863 Rajpal 20 JAFARABAD JAFARABAD
10849 Sunhari lal 15 JAFARABAD JAFARABAD
10835 Santosh kumar 20 JAFARABAD JAFARABAD
10814 Chhote singh 21 JAFARABAD JAFARABAD
10795 Pooran singh 20 JAFARABAD JAFARABAD
10793 Omwati 18 JAFARABAD JAFARABAD
10792 Dinesh kumar 18 JAFARABAD JAFARABAD
10791 Gauri shankar 21 JAFARABAD JAFARABAD
10779 Roop kishor 18 JAFARABAD JAFARABAD
10762 Rajveer singh 16 JAFARABAD JAFARABAD
10760 Yogendra pal 13 JAFARABAD JAFARABAD
10749 Premwati 18 JAFARABAD JAFARABAD
10746 Om prakash 17 JAFARABAD JAFARABAD
10737 Bhoori singh 20 JAFARABAD JAFARABAD
10736 Girraj 19 JAFARABAD JAFARABAD
10735 Ananadi 20 JAFARABAD JAFARABAD
10734 Sunahari lal 18 JAFARABAD JAFARABAD
10730 Radha devi 19 JAFARABAD JAFARABAD
10725 Rampal 19 JAFARABAD JAFARABAD
10722 Udayaveer 18 JAFARABAD JAFARABAD
10710 Sultan singh 20 JAFARABAD JAFARABAD
10704 Kehari singh 16 JAFARABAD JAFARABAD
10693 Bhagawan singh 20 JAFARABAD JAFARABAD
10689 Dwarika prasad 20 JAFARABAD JAFARABAD
31018 BHURA SINGH 18 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31017 BAGHVAN 16 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31016 MAMTA 16 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31015 SNEHLATA 19 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31014 SUMANLATA 17 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31013 SONO 18 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31012 USHA DEVI 16 JAHANGEER PUR NAGLA TAJANA
31005 PRIY DHARSHAN 18 JAHANGEER PUR JAHANGEER PUR
31004 RAMIDHAN 18 JAHANGEER PUR JAHANGEER PUR
31003 RAMVEER 19 JAHANGEER PUR JAHANGEER PUR
31001 SUBHADRA DEVI 19 JAHANGEER PUR CHHATAR PUR
11425 Nathiya 21 JAHANGEER PUR CHHATAR PUR
36384 Shamsuddin 13 JALAL PUR NAGLA Gulria
31039 SHANTI DEVI 21 JALAL PUR JALAL PUR
31038 BENKUNTHI DEVI 21 JALAL PUR JALAL PUR
31036 ANARO DEVI 21 JALAL PUR JALAL PUR
31033 RAM KALI 20 JALAL PUR JALAL PUR
31030 RAJESH 20 JALAL PUR JALAL PUR
11397 Durvesh Kumar 16 JALAL PUR NAGLA Gulria
11396 Jagdeesh 11 JALAL PUR NAGLA Gulria
11395 Bhudev khan 10 JALAL PUR NAGLA Gulria
11394 Prem Chandra 13 JALAL PUR NAGLA Gulria
11393 Ramesh Chandra 18 JALAL PUR NAGLA Gulria
11392 Moti Ram 18 JALAL PUR NAGLA Gulria
11391 Ramveer Singh 18 JALAL PUR NAGLA Gulria
11390 Tara Chandra 13 JALAL PUR NAGLA Gulria
11389 Bhoj raj 10 JALAL PUR NAGLA Gulria
11388 Mulak Ram 11 JALAL PUR NAGLA Gulria
11387 Hoti Ram 11 JALAL PUR NAGLA Gulria
11386 Onkar Singh 13 JALAL PUR NAGLA Gulria
11385 Kanya Lal 11 JALAL PUR NAGLA Gulria
11384 Tunya Ram 17 JALAL PUR NAGLA Gulria
11383 Man Singh 17 JALAL PUR NAGLA Gulria
11382 Mevaram 15 JALAL PUR NAGLA Gulria
11381 Harish Chandra 17 JALAL PUR NAGLA Gulria
11380 Sateesh 14 JALAL PUR NAGLA Gulria
11379 Greesh Kumar 12 JALAL PUR NAGLA Gulria
11378 Malikhan 14 JALAL PUR NAGLA Gulria
11377 Shyam Bahadur 12 JALAL PUR NAGLA Gulria
11356 Satyaveer 10 JALAL PUR NAGLA Gulria
11355 Ved prakash 4 JALAL PUR NAGLA Gulria
11352 Sukhveer singh 17 JALAL PUR NAGLA Gulria
11344 Dharamveer singh 13 JALAL PUR NAGLA Gulria
11343 Kanchan singh 15 JALAL PUR NAGLA Gulria
11325 Gopi 13 JALAL PUR NAGLA Gulria
11315 Rajendra Singh 21 JALAL PUR JALAL PUR
11314 Sunaharilal 20 JALAL PUR JALAL PUR
11313 Ramdayal 21 JALAL PUR JALAL PUR
11308 Ramesh Chandra 20 JALAL PUR JALAL PUR
11254 Dhaar Singh 20 JALAL PUR JALAL PUR
11198 Kishori lal 19 JALAL PUR JALAL PUR
11190 St. Bhama Devi 13 JALAL PUR JALAL PUR
11133 Ramkumar Sharma 18 JALAL PUR JALAL PUR
11113 Sultan Khan 11 JALAL PUR JALAL PUR
11111 Bhure Khan 21 JALAL PUR JALAL PUR
11110 Naimse Khan 21 JALAL PUR JALAL PUR
11109 Nanhe Khan 17 JALAL PUR JALAL PUR
11106 Munne khan 20 JALAL PUR JALAL PUR
11105 Jamludin 14 JALAL PUR JALAL PUR
11104 Nashir Khan 6 JALAL PUR JALAL PUR
11103 Chhote khan 20 JALAL PUR JALAL PUR
11102 Salim Khan 20 JALAL PUR JALAL PUR
11101 Jakir Husain 19 JALAL PUR JALAL PUR
11100 Sattar Khan 15 JALAL PUR JALAL PUR
11099 Najir Khan 18 JALAL PUR JALAL PUR
11098 Naimse Khan 21 JALAL PUR JALAL PUR
11035 Devikhan 7 JALAL PUR JALAL PUR
11034 Rahim khan S/o. Pukhram khan 12 JALAL PUR JALAL PUR
11028 Shyam 14 JALAL PUR JALAL PUR
11027 Hariom 16 JALAL PUR JALAL PUR
11023 Vijendra Singh 14 JALAL PUR JALAL PUR
11022 Ramjilal 9 JALAL PUR JALAL PUR
11021 Vishan Singh 14 JALAL PUR JALAL PUR
11020 Mohan Singh 17 JALAL PUR JALAL PUR
11019 Rajkumar 21 JALAL PUR JALAL PUR
11006 Yogenda Singh 16 JALAL PUR JALAL PUR
11005 Premsingh 14 JALAL PUR JALAL PUR
11002 Kalicharan 18 JALAL PUR JALAL PUR
11001 Moolchand 15 JALAL PUR JALAL PUR
10957 Suresh 17 JALAL PUR JALAL PUR
10953 Harishchand 18 JALAL PUR JALAL PUR
10946 Jalsingh 21 JALAL PUR JALAL PUR
10943 Yadram 17 JALAL PUR JALAL PUR
10936 Vishan Devi 16 JALAL PUR JALAL PUR
10935 RAj dev 14 JALAL PUR JALAL PUR
10934 Niranjan singh 15 JALAL PUR JALAL PUR
10933 Yogendra 14 JALAL PUR JALAL PUR
10931 Roshan lal 21 JALAL PUR JALAL PUR
10929 RajaRam 16 JALAL PUR JALAL PUR
12021 Kumar Pal 19 KAKORI DERKAI
12019 Jasbant Singh 21 KAKORI DERKAI
12014 Man Singh 17 KAKORI DERKAI
12013 Tota Ram 19 KAKORI DERKAI
12012 Mul Chandra 17 KAKORI DERKAI
12011 Babulal 16 KAKORI DERKAI
12010 Mukhiya Ji 20 KAKORI DERKAI
12009 Miheela Singh 16 KAKORI DERKAI
11994 Deep Chandra 13 KAKORI DERKAI
11939 Babulal sharma 21 KAKORI DERKAI
11938 Mahesh chandra sharma 16 KAKORI DERKAI
11937 Balveer singh 19 KAKORI DERKAI
11920 Tilak Singh 21 KAKORI DERKAI
11918 Smt.Omwati Devi 21 KAKORI DERKAI
11915 Rupesh Kumaree 19 KAKORI DERKAI
11910 Suresh Chandra 16 KAKORI DERKAI
11909 Bhoodev Singh 20 KAKORI DERKAI
11905 Ram Babu 16 KAKORI KAKORI
11902 Ashok Kumar 15 KAKORI KAKORI
11900 Vrijesh 20 KAKORI KAKORI
11897 Ramesh 21 KAKORI KAKORI
11896 Oshwal 21 KAKORI KAKORI
11895 Rajan 16 KAKORI KAKORI
11893 Mukesh 17 KAKORI KAKORI
11892 Nannu 19 KAKORI KAKORI
11891 Rakesh 18 KAKORI KAKORI
11890 Dinesh 20 KAKORI KAKORI
11889 Shyam Babu 10 KAKORI KAKORI
11885 Niranjan Lal 16 KAKORI KAKORI
11884 Ghan Shyam 13 KAKORI KAKORI
11869 Pushpa Devi 15 KAKORI KAKORI
11847 Jagdeesh 19 KAKORI KAKORI
11809 Bheekam Singh 21 KAKORI KAKORI
11808 Suresh Chandra 21 KAKORI KAKORI
11805 Puseram 21 KAKORI KAKORI
11793 Dhoori Singh 21 KAKORI KAKORI
11779 Ramesh Chandra 18 KAKORI KAKORI
11778 KUver Pal 19 KAKORI KAKORI
11776 Pooren Singh 14 KAKORI KAKORI
11775 Vijay Singh 21 KAKORI KAKORI
11770 Raghuveer Singh 18 KAKORI KAKORI
11768 Mahaveer Singh 19 KAKORI KAKORI
11767 Kheri Singh 16 KAKORI KAKORI
11763 Satyaveer Singh 21 KAKORI KAKORI
11761 Satya prakash Sharma 21 KAKORI KAKORI
11759 Rakesh Sharma 20 KAKORI KAKORI
11742 Karag Singh 15 KAKORI KAKORI
35680 Ram Dhakeli 18 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35671 Kalua 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35670 Munna Khan 19 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35669 Chhote khan 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35660 ChandraWaati 19 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35659 Mohan  Lal 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35657 Karua 20 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35639 Nabab khan 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35624 Najju khan 16 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35607 Sureh Chandra 20 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35554 Budha Sen 19 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35548 Koka 18 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35493 Urmila 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
35432 Tulsa 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
31282 SHER KHAN 20 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
31279 SUKH DEVI 18 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
31277 KAMPURI 17 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
31273 SHIV CHARAN 16 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
31272 SHER KHAN 16 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12591 Raju 18 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12520 Bheem sen 19 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12499 Jashoda 19 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12467 Munni 13 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12422 Rafeek Mu. 20 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12397 jan Mu. 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12389 Sakil Khan 20 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12384 Lakshaman 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12354 Sunhari Lal 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12344 Rafik khan 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12337 Arif khan 20 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12336 Nanua 21 KALWARI KALWARI + NAGLA BHEEM
12865 Verendra 20 KATELIA KATELIA
12863 Choti Lal 20 KATELIA KATELIA
12764 Ramesh 19 KATELIA KATELIA
12760 Prempal Singh 18 KATELIA KATELIA
12736 Devi Singh 19 KATELIA KATELIA
12727 Soran singh 20 KATELIA KATELIA
12724 Mitthan Lal 21 KATELIA KATELIA
12715 Kalu 19 KATELIA KATELIA
12708 Harendra Singh 13 KATELIA KATELIA
12703 Ramesh 19 KATELIA KATELIA
12683 Malua 21 KATELIA KATELIA
12681 Shankar Lal 18 KATELIA KATELIA
12665 Omvati 15 KATELIA BHOOL GARHI
31222 MEERA DEVI 20 KELORA KELORA
31221 GIRRISH 21 KELORA KELORA
31220 SATISH 20 KELORA KELORA
31219 MAHESH 21 KELORA KELORA
31218 OM PRAKASH 20 KELORA KELORA
31217 BANVARI 19 KELORA KELORA
31216 BEERENDRA 17 KELORA KELORA
31215 SHREE KRASHNA 18 KELORA KELORA
31214 RAMESH 21 KELORA KELORA
31213 SAUDAN SINGH 20 KELORA KELORA
31212 PREM SINGH 18 KELORA KELORA
31211 KANTI PRASHAD 16 KELORA KELORA
31210 RAKESH 17 KELORA KELORA
31209 CHHOTE LAL 18 KELORA KELORA
31208 PAPPU 18 KELORA KELORA
31207 RADHE SHYAM 21 KELORA KELORA
31206 SACHIN 19 KELORA KELORA
31205 ANDKRAJ 19 KELORA KELORA
31204 SIVCHARAN 21 KELORA KELORA
31203 SEBU 20 KELORA KELORA
31202 BRAJESH 19 KELORA KELORA
31201 RAKESH 15 KELORA KELORA
31200 POORAN SINGH 20 KELORA KELORA
13193 Girish 14 KELORA KELORA
13161 Ashok 21 KELORA KELORA
13160 Hukam singh 21 KELORA KELORA
13128 Gadardwaj 21 KELORA KELORA
13122 Manoj kumar 16 KELORA KELORA
13083 Mukesh kumar singh 20 KELORA KELORA
13021 Jawal prasad 20 KELORA KELORA
13016 Shakur khan 17 KELORA KELORA
13015 Wayedan 16 KELORA KELORA
13012 Bantu khan 18 KELORA KELORA
13011 Ali sher 17 KELORA KELORA
13010 Ahamad saheed 18 KELORA KELORA
13009 Nanne khan 17 KELORA KELORA
12999 Hari singh 16 KELORA KELORA
12998 Chandra pal 21 KELORA KELORA
12982 Mukesh kumar 19 KELORA KELORA
12980 Ramesh chandra 18 KELORA KELORA
12966 Suresh kumar 21 KELORA KELORA
12933 Mukesh kumar 19 KELORA KELORA
12932 Ayudhya devi 17 KELORA KELORA
12929 Satyaprakash 21 KELORA KELORA
12915 Raj pal singh 13 KELORA KELORA
12914 Veer pal singh 18 KELORA KELORA
12913 Dinesh chandra 18 KELORA KELORA
12871 Devendra  singh 21 KELORA KELORA
13484 Sulemaan 21 KEMAR KEMAR
13451 Dropa devi 17 KEMAR KEMAR
13447 Satish chandra 21 KEMAR KEMAR
13257 Jay singh 20 KEMAR KEMAR
13245 pallu 20 KEMAR KEMAR
31127 AMAR SINGH 19 KESHOPUR KESHOPUR
31126 HARIPYARI 16 KESHOPUR KESHOPUR
31125 BIJENDRA 19 KESHOPUR KESHOPUR
31124 RAMPRAKASH 20 KESHOPUR KESHOPUR
31123 PATAP 19 KESHOPUR KESHOPUR
13759 Kamal singh 21 KESHOPUR NABAL GARHI
13751 Ramveer singh 21 KESHOPUR NABAL GARHI
13738 Udal singh 18 KESHOPUR NABAL GARHI
13736 Shankar lal 20 KESHOPUR NABAL GARHI
13735 Chandra pal 19 KESHOPUR NABAL GARHI
13734 Nahar singh 19 KESHOPUR NABAL GARHI
13733 Lalaram 20 KESHOPUR NABAL GARHI
13731 Ramwati 14 KESHOPUR NABAL GARHI
13721 Nathhu singh 18 KESHOPUR NABAL GARHI
13716 Sugharpal 21 KESHOPUR KESHOPUR
13713 Umasnkar 21 KESHOPUR KESHOPUR
13707 Jaipal 21 KESHOPUR KESHOPUR
13641 Nand kishotr 20 KESHOPUR KESHOPUR
13640 Nem singh 20 KESHOPUR KESHOPUR
13620 Bhikam singh 14 KESHOPUR KESHOPUR
13603 Indrpal 19 KESHOPUR KESHOPUR
13576 Mhendr singh 19 KESHOPUR KESHOPUR
13541 Horilal 17 KESHOPUR KESHOPUR
13527 Prem singh 20 KESHOPUR KESHOPUR
13524 Hari singh 21 KESHOPUR KESHOPUR
13513 Raju 20 KESHOPUR KESHOPUR
13511 Lal singh 15 KESHOPUR KESHOPUR
13501 Mhipal 21 KESHOPUR KESHOPUR
13499 Jay singhpal 18 KESHOPUR KESHOPUR
14163 Ranjit singh 21 KHARVA NAGLA SHOPUR
14150 Javitri devi 20 KHARVA KHERVA
14112 Mangal singh 20 KHARVA KHERVA
14098 Up singh 21 KHARVA KHERVA
14059 Shakur khan 12 KHARVA KHERVA
14058 Noor mohamad 16 KHARVA KHERVA
14019 ajad khan 21 KHARVA KHERVA
14018 Shahjad khan 21 KHARVA KHERVA
14017 Rafikan 8 KHARVA KHERVA
13988 Murarilal 21 KHARVA KHERVA
13978 Pooran singh 15 KHARVA KHERVA
13977 Premchand 18 KHARVA KHERVA
13976 Megh singh 16 KHARVA KHERVA
13975 Lal singh 17 KHARVA KHERVA
13974 Pitmbar 16 KHARVA KHERVA
13973 Mhendrs singh 15 KHARVA KHERVA
13972 Ganga singh 15 KHARVA KHERVA
13965 Khacher singh 17 KHARVA KHERVA
13955 Kamal singh 14 KHARVA KHERVA
13954 Patiram 14 KHARVA KHERVA
13952 Gitam singh 16 KHARVA KHERVA
13951 Shyoraj 13 KHARVA KHERVA
13950 Soran singh 16 KHARVA KHERVA
13949 Charn singh 13 KHARVA KHERVA
13946 Virpal 19 KHARVA KHERVA
13945 Pitanbar 19 KHARVA KHERVA
13941 Bhagvan singh 14 KHARVA KHERVA
13940 Kishori lal 19 KHARVA KHERVA
13939 Ramavtar 18 KHARVA KHERVA
13938 Umashnkar 20 KHARVA KHERVA
13935 Amar singh 15 KHARVA KHERVA
13933 Sukhvir 16 KHARVA KHERVA
13932 Lakhan singh 10 KHARVA KHERVA
13931 Pannlal 20 KHARVA KHERVA
13927 Viri singh 21 KHARVA KHERVA
13925 Gyan singh 18 KHARVA KHERVA
13895 Iaslam khan 18 KHARVA KHERVA
13894 Asgar khan 21 KHARVA KHERVA
13893 Knchan singh 21 KHARVA KHERVA
13879 Soorajmukhi 18 KHARVA KHERVA
13878 Sitaram 18 KHARVA KHERVA
13877 Anaro devi 13 KHARVA KHERVA
13812 Harbheji 10 KHARVA HARI PUR
31129 PREMPAL 19 KOKA Koka
31128 MAHENDRA SINGH 17 KOKA Koka
29352 Ramesh kumar 15 KOKA Koka
29327 Nathilal 20 KOKA Koka
29280 Maharaj Singh 16 KOKA Koka
29279 Ramesvar Singh 18 KOKA Koka
29278 Daudayal 17 KOKA Koka
29277 Jagdeesh kumar 19 KOKA Koka
29243 Sanjay Kumar 21 KOKA Koka
29238 Sarafat 18 KOKA Koka
29217 Hari Singh 21 KOKA Koka
29193 Kalicharan 21 KOKA Koka
29180 Pokhpal Singh 17 KOKA Koka
29175 Istak Ali 17 KOKA Koka
29159 Gauvardhan 20 KOKA Koka
29141 Dhanshyam 21 KOKA Koka
29134 Ram Ji Lal 21 KOKA Koka
29129 Totaram Singh 20 KOKA Koka
29109 Mahesh kumar 20 KOKA Koka
14583 Ahamad Ali 16 KUMHRAI KUMHRAI
14580 Khcher mal 16 KUMHRAI KUMHRAI
14577 Saheed 19 KUMHRAI KUMHRAI
14576 Vaheed khan 19 KUMHRAI KUMHRAI
14574 Nisaar khan 17 KUMHRAI KUMHRAI
14573 Smt.Sona devi 12 KUMHRAI KUMHRAI
14572 Mahendra 19 KUMHRAI KUMHRAI
14571 Ramveer 17 KUMHRAI KUMHRAI
14564 Rayeesh khan 16 KUMHRAI KUMHRAI
14562 Mehdi hasan 20 KUMHRAI KUMHRAI
14559 Bakeel khan 16 KUMHRAI KUMHRAI
14556 Aslam khan 19 KUMHRAI KUMHRAI
14554 Rajeet 19 KUMHRAI KUMHRAI
14541 Chhote 13 KUMHRAI KUMHRAI
14539 Lakhan singh 21 KUMHRAI KUMHRAI
14538 Pappu 12 KUMHRAI KUMHRAI
14537 Shahid 20 KUMHRAI KUMHRAI
14536 Nur ali 20 KUMHRAI KUMHRAI
14535 Jakir 20 KUMHRAI KUMHRAI
14534 Shahjahan 17 KUMHRAI KUMHRAI
14533 Saleem 17 KUMHRAI KUMHRAI
14532 Pooran singh 13 KUMHRAI KUMHRAI
14531 Ram singh 14 KUMHRAI KUMHRAI
14529 Subhash chandra 18 KUMHRAI KUMHRAI
14527 Bajeer 16 KUMHRAI KUMHRAI
14526 Rafeed ali 19 KUMHRAI KUMHRAI
14524 Shameem khan 17 KUMHRAI KUMHRAI
14523 Banwari lal 15 KUMHRAI KUMHRAI
14522 Pappu 17 KUMHRAI KUMHRAI
14521 Summer singh 21 KUMHRAI KUMHRAI
14520 Ram baran 18 KUMHRAI KUMHRAI
14519 Raju 17 KUMHRAI KUMHRAI
14518 Sona 15 KUMHRAI KUMHRAI
14517 Har prasad 17 KUMHRAI KUMHRAI
14516 Munshi lal 15 KUMHRAI KUMHRAI
14515 Dhara 15 KUMHRAI KUMHRAI
14514 Kesher dev 18 KUMHRAI KUMHRAI
14513 Taj Moh. 16 KUMHRAI KUMHRAI
14512 Sitari 16 KUMHRAI KUMHRAI
14511 Mahaveer 16 KUMHRAI KUMHRAI
14510 Lekhraj singh 14 KUMHRAI KUMHRAI
14509 Bhagvaan daas 15 KUMHRAI KUMHRAI
14508 Shri soran singh 16 KUMHRAI KUMHRAI
14507 Nannumal 14 KUMHRAI KUMHRAI
14506 Ramweti 13 KUMHRAI KUMHRAI
14505 Ramjilal 17 KUMHRAI KUMHRAI
14504 Haridaas 16 KUMHRAI KUMHRAI
14503 Gareev daas 17 KUMHRAI KUMHRAI
14502 Sona 14 KUMHRAI KUMHRAI
14501 Sunhari 19 KUMHRAI KUMHRAI
14500 Rajjo 16 KUMHRAI KUMHRAI
14499 Shri pal 17 KUMHRAI KUMHRAI
14498 Suraj pal 17 KUMHRAI KUMHRAI
14497 Ram daas 19 KUMHRAI KUMHRAI
14496 Chameli devi 17 KUMHRAI KUMHRAI
14494 Ganga devi 14 KUMHRAI KUMHRAI
14493 Arun kumar 16 KUMHRAI KUMHRAI
14492 Mukandi lal 15 KUMHRAI KUMHRAI
14491 Shashi pal 16 KUMHRAI KUMHRAI
14490 Durga prasad 18 KUMHRAI KUMHRAI
14489 Rakesh 18 KUMHRAI KUMHRAI
14488 Sunhari 18 KUMHRAI KUMHRAI
14487 lateef khan 19 KUMHRAI KUMHRAI
14486 Suresh 15 KUMHRAI KUMHRAI
14485 Ronkali 17 KUMHRAI KUMHRAI
14484 Rahees 14 KUMHRAI KUMHRAI
14483 Anvar 20 KUMHRAI KUMHRAI
14481 Lakhan singh 20 KUMHRAI KUMHRAI
14480 Jeevan lal 20 KUMHRAI KUMHRAI
14479 Jaheer 14 KUMHRAI KUMHRAI
14478 Kallo 12 KUMHRAI KUMHRAI
14477 Jainuddin 17 KUMHRAI KUMHRAI
14474 Haseena 13 KUMHRAI KUMHRAI
14471 Jabbara 16 KUMHRAI KUMHRAI
14469 kamruddin 19 KUMHRAI KUMHRAI
14468 Saleem 19 KUMHRAI KUMHRAI
14467 Ram murti 19 KUMHRAI KUMHRAI
14463 Neeraj 19 KUMHRAI KUMHRAI
14458 Jaan Moh. 21 KUMHRAI KUMHRAI
14456 Smt.Baby 21 KUMHRAI KUMHRAI
14452 Mehrvaan 20 KUMHRAI KUMHRAI
14446 Smt.Malti devi 19 KUMHRAI KUMHRAI
14442 Rustam khan 20 KUMHRAI KUMHRAI
14441 Munne khan 16 KUMHRAI KUMHRAI
14440 Savira khan 18 KUMHRAI KUMHRAI
14439 Mehmud 16 KUMHRAI KUMHRAI
14438 Sukha 11 KUMHRAI KUMHRAI
14437 Aasu Moh. 17 KUMHRAI KUMHRAI
14436 pappu 14 KUMHRAI KUMHRAI
14435 Jaan Moh. 17 KUMHRAI KUMHRAI
14434 Rahees 12 KUMHRAI KUMHRAI
14433 Shahbuddin 19 KUMHRAI KUMHRAI
14431 Shahid 21 KUMHRAI KUMHRAI
14429 Ramveer 17 KUMHRAI KUMHRAI
14428 Jitendra 13 KUMHRAI KUMHRAI
14426 Rameshwar 21 KUMHRAI KUMHRAI
14418 Amar singh 21 KUMHRAI KUMHRAI
14416 Teekam singh 18 KUMHRAI KUMHRAI
14414 Firoj 18 KUMHRAI KUMHRAI
14413 Rohsaan 17 KUMHRAI KUMHRAI
14412 Santa 18 KUMHRAI KUMHRAI
14411 Girdhari 17 KUMHRAI KUMHRAI
14410 Bahuri 21 KUMHRAI KUMHRAI
14409 Bachchu singh 16 KUMHRAI KUMHRAI
14408 Hori lal 20 KUMHRAI KUMHRAI
14407 laxman 19 KUMHRAI KUMHRAI
14406 Naval singh 15 KUMHRAI KUMHRAI
14404 Dharmveer 19 KUMHRAI KUMHRAI
14401 Rayees 13 KUMHRAI KUMHRAI
14400 Ali sher 14 KUMHRAI KUMHRAI
14396 kallu 18 KUMHRAI KUMHRAI
14395 Nuria 12 KUMHRAI KUMHRAI
14394 Ahamad 16 KUMHRAI KUMHRAI
14393 Shahav khan 16 KUMHRAI KUMHRAI
14392 Shahbuddin 14 KUMHRAI KUMHRAI
14391 Shakir 17 KUMHRAI KUMHRAI
14390 Sakeela 20 KUMHRAI KUMHRAI
14389 Ghamandi 17 KUMHRAI KUMHRAI
14388 Khursheed 16 KUMHRAI KUMHRAI
14386 Rajuddin 18 KUMHRAI KUMHRAI
14385 Jamshed 17 KUMHRAI KUMHRAI
14384 Ganga 17 KUMHRAI KUMHRAI
14382 Chandan 21 KUMHRAI KUMHRAI
14381 Rampal 18 KUMHRAI KUMHRAI
14379 Mahendra singh 20 KUMHRAI KUMHRAI
14378 Bakeel khan 18 KUMHRAI KUMHRAI
14376 Nannu 21 KUMHRAI KUMHRAI
14375 Jaggo 18 KUMHRAI KUMHRAI
14374 Chandan 14 KUMHRAI KUMHRAI
14373 Hori lal 21 KUMHRAI KUMHRAI
14371 Sultaan 13 KUMHRAI KUMHRAI
14370 Devendra 19 KUMHRAI KUMHRAI
14369 Chakko 19 KUMHRAI KUMHRAI
14368 Moh. Ali 14 KUMHRAI KUMHRAI
14367 Chand khan 15 KUMHRAI KUMHRAI
14366 Sattar 16 KUMHRAI KUMHRAI
14364 Ramveer 20 KUMHRAI KUMHRAI
14362 Bhanvar singh 17 KUMHRAI KUMHRAI
14361 Jumma 13 KUMHRAI KUMHRAI
14360 Mehdi hasan 18 KUMHRAI KUMHRAI
14359 Navi hasan 18 KUMHRAI KUMHRAI
14356 Chand khan 20 KUMHRAI KUMHRAI
14355 Shamshaad 21 KUMHRAI KUMHRAI
14354 Ajeej khan 21 KUMHRAI KUMHRAI
14353 Riyaaj khan 19 KUMHRAI KUMHRAI
14350 Sunil 16 KUMHRAI KUMHRAI
14349 Sardaar 15 KUMHRAI KUMHRAI
14348 Baseeran 14 KUMHRAI KUMHRAI
14347 Anvar 21 KUMHRAI KUMHRAI
14346 Sattaar 15 KUMHRAI KUMHRAI
14345 Sarvar 21 KUMHRAI KUMHRAI
14343 Imrati 11 KUMHRAI KUMHRAI
14342 Ikbaal 17 KUMHRAI KUMHRAI
14340 Yameen 12 KUMHRAI KUMHRAI
14339 Maan Moh. 17 KUMHRAI KUMHRAI
14338 Naseeva 18 KUMHRAI KUMHRAI
14335 Gyan singh 13 KUMHRAI KUMHRAI
14333 Idraan ali 16 KUMHRAI KUMHRAI
14332 Pappu 14 KUMHRAI KUMHRAI
14328 Pyare khan 15 KUMHRAI KUMHRAI
14327 pappan 14 KUMHRAI KUMHRAI
14326 Bhure khan 19 KUMHRAI KUMHRAI
14322 Islaam 19 KUMHRAI KUMHRAI
14320 Patnu 18 KUMHRAI KUMHRAI
14319 Saleem 18 KUMHRAI KUMHRAI
14318 Haidar 18 KUMHRAI KUMHRAI
14317 Shabbir 16 KUMHRAI KUMHRAI
14310 Badllu 19 KUMHRAI KUMHRAI
14306 Kallu 13 KUMHRAI KUMHRAI
14305 Gos Moh. 14 KUMHRAI KUMHRAI
14304 Suvrani 15 KUMHRAI KUMHRAI
14303 Tara chandra 17 KUMHRAI KUMHRAI
14299 Kishan 16 KUMHRAI KUMHRAI
14297 Viri singh 16 KUMHRAI KUMHRAI
14295 Snehi 16 KUMHRAI KUMHRAI
14294 Maan singh 17 KUMHRAI KUMHRAI
14293 Girraj 12 KUMHRAI KUMHRAI
14292 Rauf khan 20 KUMHRAI KUMHRAI
14290 Sattar khan 16 KUMHRAI KUMHRAI
14284 Jagdeesh 21 KUMHRAI KUMHRAI
14278 Kalicharan 17 KUMHRAI KUMHRAI
30915 MAHORA 18 LADHPUR LADHPUR
15242 Sateesh Chandra 13 LADHPUR NAGLA BRAHMAN
15213 Vrijesh Kumar 19 LADHPUR NAGLA BRAHMAN
14974 Babulal 21 LADHPUR LADHPUR
14967 Kishan lal 19 LADHPUR LADHPUR
14774 Anil kumar 20 LADHPUR LADHPUR
14716 Harpyaari 21 LADHPUR LADHPUR
14610 Bano 21 LADHPUR LADHPUR
14607 Rasheedan 20 LADHPUR LADHPUR
14603 Nasheer khan 19 LADHPUR LADHPUR
14602 Shabbeer 20 LADHPUR LADHPUR
14591 Sheetal prasad 10 LADHPUR LADHPUR
14590 Bhagwati 20 LADHPUR LADHPUR
14587 Pappu 13 LADHPUR LADHPUR
15735 Khajaan singh 21 LAKHNAU NAGLA KHUSHALI
15670 Devendra kumar sharma 20 LAKHNAU NAGLA AFOYA
15651 Ram devi 21 LAKHNAU NAGLA AFOYA
15648 Angoori devi 19 LAKHNAU NAGLA AFOYA
15634 Munshi khan 21 LAKHNAU NAGLA AFOYA
15632 Shaheed 20 LAKHNAU NAGLA AFOYA
15631 Majeed khan 20 LAKHNAU NAGLA AFOYA
15554 Chhote 20 LAKHNAU LAKHNAU
15538 Sunil kumar 18 LAKHNAU LAKHNAU
15537 Rajendra 19 LAKHNAU LAKHNAU
15523 Mahendra 21 LAKHNAU LAKHNAU
15513 Raseedan 20 LAKHNAU LAKHNAU
15466 Tajuddin 19 LAKHNAU LAKHNAU
15465 Babu khan 20 LAKHNAU LAKHNAU
15461 Majeed khan 21 LAKHNAU LAKHNAU
15459 Vaskali 21 LAKHNAU LAKHNAU
15429 Sulemaan 21 LAKHNAU LAKHNAU
15426 Jallu 21 LAKHNAU LAKHNAU
15425 Safi muhammad 20 LAKHNAU LAKHNAU
15424 Nathhi lal 17 LAKHNAU LAKHNAU
15418 Santar 20 LAKHNAU LAKHNAU
15408 Mataru mal 21 LAKHNAU LAKHNAU
15393 Moti Ram 15 LAKHNAU LAKHNAU
15349 Hukam singh 21 LAKHNAU LAKHNAU
15325 Banty 19 LAKHNAU LAKHNAU
30916 BHOJ PRAKASH 16 MAHO MAHO
28720 Munshi Lal 20 MAHO MAHO
28719 Sooraj Pal Singh 20 MAHO MAHO
28718 Maha Devi 14 MAHO MAHO
28665 Bhoop Singh 17 MAHO