Close

Collectorate

S.No. Name From To
1 Mr.Rajkumar 10-05-97 11-10-97
2 Mr. Omprakash 12-10-97 12-04-98
3 Mr.Anil Kumar 13-04-98 06-03-99
4 Mr.Hariom Kumar Lavaniya 06-03-99 11-07-00
5 Mr. Ravikant Bhatnagar 11-07-00 03-05-03
6 Mr.Alok Kumar 03-05-03 04-11-03
7 Mr.Ashish Goyal 04-11-03 13-01-04
8 Mr. R.N Tripathi 17-07-04 03-12-04
9 Mr.Rajesh Kumar Verma 15-12-04 12-03-05
10 Dr.Ashok kumar Verma 12-03-05 25-05-06
11 Mr.Ajay Agrawal 25-05-06 09-06-07
12 Dr. Pinki Jowel 09-06-07 26-01-08
13 Mr. Madhukar Dwiwedi 27-01-08 06-02-08
14 Mr. Umesh Chandra Tiwari 06-02-08 19-04-08
15 Mr.Pragyan Ram Mishra 22-04-08 15-04-10
16 Mr.M.M Khan 15-04-10 28-02-11
17 Mr.Y.K Bahal 02-03-11 16-08-11
18 Mr.Pranjal Yadav 16-08-11 21-0-11
19 Mr.Suhash L .Y 23-09-11 20-05-12
20 Smt. Chetra V 22-05-12 20-09-12
21 Smt.Sanyukta Samddar 24-09-12 18-02-13
22 Mr.Anil Rajkumar 19-02-13 13-06-13
23 Mr.Suryapal Gangwar 13-06-13 04-07-14
24 Mr.Shamim Ahmad Khan 04-07-14 26-10-15
25 Mr.Abrar Ahmad 26-10-15 08-01-16
26 Mr.Shamim Ahmad Khan 09-01-16 27-03-16
27 Mr.Avinash Krishna Singh 29-03-16 28-04-17
28 Mr.Amit Kumar Singh 28-04-17 17-03-18
29 Mr.Rama Shankar Maurya 20-03-18 02-03-19
30 Praveen Kumar Laxkar(I.A.S) 02-03-19 01-01-2021
31 Ramesh Ranjan(IAS) 01-01-2021